Gulle Gift

Nieuws \ 24.01

Mooi gebaar van dhr. Van Ommeren uit Elst.

Door dhr. Jan van Ommeren werd ons onlangs een origineel tabakkersmes aangeboden.

Dit soort messen werd gebruikt om voor het aanspijlen van de tabaksbladeren de bladnerf in te snijden.

Het mag duidelijk zijn dat wij dit soort initiatieven van harte toejuichen.

Overigens is dhr. Van Ommeren een oude bekende. Al eerder schonk hij het museum een platte kar.

Wij danken hem dan ook wederom hartelijk voor dit gulle gebaar en hopen dat dit soort initiatieven navolging krijgt.